Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-10-2023

Lars Hjortnæs

Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (Det Grønlandske Sundhedskartel) (PPK) for Ernisussiortut Kattuffiat (Den Grønlandske Jordemoderforening) (EK) mod Grønlands Selvstyre

Sagen angår, om A havde krav på løn- og andre ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Naalakkersuisut og Ernisussiortut Kattuffiat/Den Grønlandske Jordemoderforening i den periode i 2020-2021, hvor hun var ansat som projektleder i afdelingen Paarisa i Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. Der er i forbindelse hermed bl.a. spørgsmål om den nævnte overenskomsts anvendelsesområde og om, hvorvidt A’s stilling i Paarisa var omfattet af anvendelsesområdet.   

 

Sagen angår desuden, om parterne hver skal pålægges at betale en bod til den anden part for brud på bestemmelser om samarbejdspligt og/eller fredspligt i den hovedaftale, der gælder mellem dem.

 

Endvidere har klager nedlagt en subsidiær påstand om erstatning til A.