Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 13-11-2023

Sag nr. 2023-742 Peter Thønnings

Dansk El-Forbund for A mod TEKNIQ Arbejdsgiverne som mandatar for Elinstallatørfirma X ApS

Der er under denne sag tvist om, hvorvidt Elinstallatørfirma X ApS’ bortvisning af A fra hans stilling som månedslønnet elektriker var berettiget, og om A i givet fald har krav på erstatning for løn i opsigelsesperioden og godtgørelse. Der er i denne forbindelse tillige tvist om, hvorvidt A på tidspunktet for bortvisningen havde status af tillidsrepræsentant.