Spring over hovedmenu

Protokollat med tilkendegivelse af 19. januar 2023 i FV2022-1199 af 19-01-2023

Sag nr. 2022-1199 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund for A mod Dansk Industri Overenskomst I for Busselskab X

Uenighed i bortvisningssag om, i hvilket omfang ferie efter den nye ferielov om samtidighedsferie kan anses for afholdt i opsigelsesperioden, såfremt bortvisningen anses for uberettiget, henvist til afgørelse ved de almindelige domstole, da parterne ikke var enige om behandling ved faglig voldgift, og uenigheden angår et principielt lovfortolkningsspørgsmål af videregående betydning, som ikke er afklaret i retspraksis.