Spring over hovedmenu

Dom af 10-04-2024

Sag nr. 2023 - 809

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Offentligt Ansattes Organisationer for Hærens Konstabel- og Korporalforening mod Medarbejder- og Kompetencestyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Resumé

Bod for overtrædelser af Statens arbejdstidsaftale fastsat til 50.000 kr.

Sagen angik udmåling af den bod, som Forsvarsministeriets Personalestyrelse skulle betale til Hærens Konstabel- og Korporalforening som følge af overtrædelser af Statens arbejdstidsaftale om hviletid og fridage. Der var konstateret 81 overtrædelser af reglerne om hviletid, 28 overtrædelser af reglerne om fridage og en mindre overtrædelse reglerne om daglige hvileperioder. Arbejdsretten fastsatte efter en samlet vurdering boden til 50.000 kr.