Spring over hovedmenu

Dom af 18-03-2024

Sag nr. 2023 - 177

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for SAS Ground Handling Denmark A/S

Resumé

Aftale om funktionærlignende forhold indgået mellem arbejdstagersiden og SAS Ground Handling Denmark A/S var ikke en overenskomst, men en lokalaftale, der ikke var en integreret del af Industriens Overenskomst

Sagen angik en aftale om ansættelse på funktionærlignende vilkår for fag- og ufaglærte medarbejdere i SAS Ground Handling A/S, der var indgået i 1978. Hovedspørgsmålene i sagen var, om aftalen var en lokalaftale, der efter opsigelsesbestemmelsen kunne opsiges til udløb sammen med Industriens Overenskomst, eller om aftalen var enten en overenskomst i sig selv eller måtte anses for at være en integreret del af Industriens Overenskomst.

Arbejdsretten fandt på baggrund af aftalens karakter og indhold, at den måtte anses for at være en lokalaftale indgået under Industriens Overenskomst. Den var dermed ikke en kollektiv overenskomst som omhandlet i Hovedaftalens § 7, stk. 2. Aftalen kunne heller ikke anses for at være en integreret del af Industriens Overenskomst. Aftalen kunne dermed opsiges efter opsigelsesbestemmelsen til udløb sammen med Industriens Overenskomst.