Spring over hovedmenu

Dom af 26-03-2024

Sag nr. 2023 - 78

Fagbevægelsens Hovedorganisation for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO III for ID Forte Group S.r.l., Italien

Resumé

Virksomheds fortsatte organisationsfjendtlige handlinger udløste en bod på 250.000 kr.

Sagen angik bodsansvar for organisationsfjendtlige handlinger.

På baggrund af en kendelse fra Afskedigelsesnævnet af 21. november 2022 lagde Arbejdsretten til grund, at ID Forte efter et fællesmøde af 6. december 2021 var fortsat med at foretage forskellige former for usaglig forskelsbehandling og væsentlig chikane af fem ansatte, som følge af, at de havde meldt sig ind i 3F. Bod for overtrædelse af Hovedaftalens § 1 i tiden efter den 6. december 2021 var således forskyldt.

Efter en samlet vurdering af sagens omstændigheder, herunder overtrædelsens karakter og grovhed, fandt Arbejdsretten, at boden skulle fastsættes til 250.000 kr.