Spring over hovedmenu

Dom af 06-05-2024

Sag nr.2023-786

Fagbevægelsens Hovedorganisation for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO III for Gate Gourmet Denmark ApS

Frifindelse for påstand om bod for organisationsfjendtlig handling

 

Sagen angik, om Gate Gourmet Denmark ApS havde handlet organisationsfjendtligt over for HK Privat i forbindelse med indgåelse af aftaler med henholdsvis HK Privat og Lederne. Ved aftalerne fik medlemmer af de to organisationer bl.a. udbetalt kompensationsbeløb for, at visse rettigheder blev opgivet, herunder nogle særlige K-timer. Kompensationsbeløbet var imidlertid højere for medlemmer af Lederne, og HK Privat gjorde gældende, at virksomheden ved indgåelsen af aftalen med Lederne havde handlet organisationsfjendtligt.

 

Arbejdsretten fandt, at der ikke var udvist organisationsfjendtlig adfærd, og frifandt virksomheden.