Spring over hovedmenu

Kendelse af 13-05-2024

Sag nr. 2023-976 Jørgen Steen Sørensen

Flyvebranchens Personale Union mod DI Overenskomst I for SAS Connect Crew Services A/S

Sagen angår forståelsen af § 5, stk. 6, litra a og b, i Overenskomst 2021-2025 mellem SAS Connect Crew Services A/S og Flyvebranchens Personale Union for de ved Selskabet ansatte Cabin Crew.