Spring over hovedmenu

Kendelse af 14-03-2024

Sag nr. 2023-1042 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for MT Højgaard A/S (MTH)

Sagen angår udlevering af navne og kontaktoplysninger på de medarbejdere i en virksomhed, som udgør tillidsrepræsentantens valggrundlag. Spørgsmålet er, om en virksomhed omfattet af Bygningsoverenskomsten indgået mellem Dansk Industri Overenskomst III (DIO III) og Fagligt Fælles Forbund (3F) har pligt til på anmodning af tillidsrepræsentanten til denne at udlevere de nævnte oplysninger.