Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-01-2024

Sag nr. 2023-259 Oliver Talevski, Poul Dahl Jensen og Hanne Schmidt

CO-industri for HK Privat for A mod DI Overenskomst I ved DI for Kim Augustsen A/S

Sagen angår, om Kim Augustsen A/S ved ikrafttræden af Industriens Funktionæroverenskomst med henblik på at opfylde overenskomstens bestemmelser om indbetaling på en fritvalgs lønkonto var berettiget til at omlægge lønnen for A, således at en del af hendes løn blev anset for at udgøre fritvalgsbidraget med den virkning, at hun ikke fik en lønstigning svarende til fritvalgsbidraget.