Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-02-2024

Sag nr. 2023-835 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri Overenskomst I (AKT) for Arriva Danmark A/S

Sagen angår pauselægning for chauffører ansat til rutekørsel. Spørgsmålet er, om nogle pauser er lagt så tæt på afslutningen af vagten, at pausen må anses for reelt at afslutte vagten.