Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-03-2024

Sag nr. 2023-570 Oliver Talevski

CO-industri for Dansk Metal mod DI Overenskomst I for Danvægt A/S

§ 13, stk. 7, i Industriens Overenskomst skal fortolkes således, at overarbejde før normal arbejdstid ikke skal indgå i fastlæggelsen af satsen for overarbejde, der samme dag udføres efter normal arbejdstid.