Spring over hovedmenu

Kendelse af 20-02-2024

Sag nr. 2023-1085 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Dansk Industri Overenskomst III (DIO III) for CRH Concrete A/S

Sagen angår krav om anciennitet i relation til sygeløn. Hovedspørgsmålet er, om en medarbejder, som tidligere har været ansat i en virksomhed, ved genansættelse i henhold til overenskomst eller ansættelseskontrakt i relation til sygeløn har bevaret sin tidligere anciennitet.