Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-03-2024

Sag nr. 2023-1284 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund (3F) for forbundets medlem A mod Dansk Industri Overenskomst III (DIO III) for Færch & Co. A/S

Den indklagede virksomhed har meddelt forbundets medlem en skriftlig advarsel. Spørgsmålet er, om dette har været berettiget.