Spring over hovedmenu

Kendelse af 26-04-2024

Sag nr. 2023-604 Jørgen Steen Sørensen

CO-industri for 3F Industrigruppen for et antal medlemmer af forbundet mod DI Overenskomst I for SAS Ground Handling Denmark A/S

Sagen angår forståelsen af § 38, stk. 7, i Industriens Overenskomst (2020-2023).