Spring over hovedmenu

Kendelse af 04-04-2024

Sag nr. 2023-1289 Thomas Rørdam

Finansforbundet som mandatar for A mod Finans Danmark som mandatar for Pensionskasse 1

Sagen angår, om A blev afskediget fra sin stilling som proces- og optimeringsmanager hos Pensionskasse 1, fordi han havde anmodet om at udnytte sin ret til at gå på forældreorlov eller af andre usaglige grunde, og om A derfor har krav på en godtgørelse efter ligebehandlingsloven eller efter funktionærlovens § 2 b.