Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-02-2024

Sag nr. 2023-1030 Jørgen Steen Sørensen

Dansk Skuespillerforbund som mandatar for A mod Teater 1

Sagen angår, om A har krav på erstatning som følge af, at Teater 1 den 15. februar 2023 opsagde ham i hans stilling som skuespiller.