Spring over hovedmenu

Kendelse af 05-02-2024

Sag nr. 2023-738 Jørgen Steen Sørensen

Ingeniørforeningen, IDA som mandatar for A mod Kommune 1

Sagen angår, om A har krav på godtgørelse som følge af, at Kommune 1 den 29. januar 2021 opsagde hende i hendes stilling som ingeniør i kommunen.