Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-02-2024

Sag nr. 2023-1011

Finansforbundet mod Finans Danmark/Arbejdsgiver

Sagen angår rækkevidden af medarbejdernes ret til efter § 11, stk. 7, sammenholdt med stk. 5, i Standardoverenskomst (2023) for pengeinstitut og realkreditinstitut at kræve kontant udbetaling af indestående i timebanken vedrørende overenskomstbestemte feriedage.