Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-05-2024

Sag nr. 2023-1328 Vibeke Rønne

Lærernes Centralorganisation mod Kommunernes Landsforening

Denne voldgiftssag vedrører spørgsmålet om betaling af undervisningstillæg til lærere, der har ret til at afholde omsorgs- eller seniordage, og som er omfattet af Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.