Spring over hovedmenu

Kendelse af 07-05-2024

Sag nr. 2024-145 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for CLS Solar Services Ltd.

Spørgsmålet under sagen er, om den indklagede virksomhed har aflønnet sine medarbejdere i overensstemmelse med Overenskomsten, eller om virksomheden har betalt de bulgarske medarbejdere for lidt, med den virkning, at klager kan forlange det beløb betalt, som virksomheden har sparet ved at betale sine medarbejdere mindre end, hvad virksomheden var forpligtet til mindst at betale efter Overenskomsten.