Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-04-2024

Sag nr. 2023-1254 Børge Dahl

Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Industri Overenskomst III for Pk & Ecd I/S

Sagen angår aflønning af udenlandsk arbejdskraft.