Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-05-2024

Sag nr. 2023-1012 Jens Kristiansen

Faglig Fælles Forbund – Den Grønne Gruppe mod Danske Anlægsgartnere for Kaare Anlægsgartneri A/S

Sagen vedrører navnlig, om elever har krav på løn under sygdom, tilskadekomst og graviditet efter § 77 i overenskomsten mellem 3F Den Grønne Gruppe og Danske Anlægsgartnere.


Tvisten udspringer af en konkret uoverensstemmelse om aflønning af en elev, der er ansat ved Kaare Anlægsgartneri A/S. Parterne har i forbindelse med voldgiftssagen indgået et forlig uden præjudice om betalingskravet, men har været enige om at videreføre sagen for så vidt angår det generelle spørgsmål om fortolkningen af overenskomstens § 77 (påstand 1). Hertil kommer et udestående betalingskrav vedrørende forhøjet pensionsbidrag efter overenskomstens § 21 (påstand 2).