Spring over hovedmenu

Protokollat af 06-05-2024

Sag nr. 2023-970 Oliver Talevski

FOA for A mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Hovedstaden

Medarbejdere på orlov uden løn havde ikke krav på engangstilæg i henhold til aftale om udmøntning af Vinterpakke II.