Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 14-06-2010

Sag nr. 20100291 Poul Søgaard

NNF for 6 medlemmer mod DI for Lantmännen Schulstad A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO-hovedaftalen (grundlaget for med henvisning til arbejdsmangel at afskedige medarbejdere, der havde kritiseret det psykiske arbejdsmiljø).