Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 02-06-2010

Sag nr. 20100257 Lene Pagter Kristensen

3F for et antal medlemmer mod DI for Tivoli A/S

Fortolkning af DA/LO hovedaftalen efter nævnsbehandling (kompetencen til at behandle klage over manglende genansættelse efter sæsonudløb af sæsonansatte medarbejdere).