Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Retsformandsafgørelse af 18-02-2010

Sag nr. AR2009.0512

Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund(3F) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO I v/DI for Karl Dungs A/S.

Ikke fortsat løn til tillidsmandsmand, som ikke fik forlænget sin ansættelse, men bod for manglende orientering af den pågældende om forlængelsen af andres.

Efter der i efteråret 2008 var truffet beslutning om, at lukke en virksomhed med udgangen af juni 2009, opnåedes på et mæglingsmøde enighed om, at der forelå tvingende årsager til at afskedige tillidsrepræsentanten. Den 19. juni om aftenen besluttede ledelsen imidlertid om at opretholde driften i den del af virksomheden, hvor tillidsrepræsentanten arbejdede, udover det forudsætte lukningstidspunkt, og ansættelsen af stort alle afdelingens medarbejdere bortset fra tillidsrepræsentanten blev forlænget til slutningen af august. Tillidsrepræsentanten, der havde afsluttet sin sædvanlige arbejdsdag den 19. juni kl. ca. 12, afviklede i den følgende uge feriefridage og en fleksdag, men blev i ugens løb ringet op på sin tjenestemobiltelefon af en af virksomheden ledere samt nogle af medarbejderne. Han blev imidlertid på intet tidspunkt orienteret om forlængelsen af 17 medarbejderes ansættelse og hørte, selvom han havde et møde med en anden af lederne den 30. juni kl. ca. 10, først om forlængelserne fra kollegerne i forbindelse med en sommerbuffet kl. 11. Efter overenskomsten skulle tillidsmanden holdes bedst muligt orienteret om foranstående ansættelser og afskedigelser, og da forlængelserne måtte anses for ansættelser i denne forstand, burde virksomhedens ledelse, uanset hans fravær, have ringet til ham på tjenestemobiltelefonen. Der var ikke grundlag for at anse den manglende orientering af tillidsrepræsentanten for organisationsforfølgelse, men virksomheden blev pålagt en bod på 50.000 kr. Der var ikke efter overenskomsten pligt for virksomheden til forlængelse eller genansættelse af tillidsmanden, og noget sådant kunne heller ikke udledes af fagretlig praksis vedrørende tillidsmandsbeskyttelsens formål. Herefter, og da tillidsmanden fratrådte den 30. juni, var der ikke grundlag for at tage er krav om fortsat betaling af løn til følge.