Spring over hovedmenu

Arbejdsrettens Retsformandsafgørelse af 06-05-2010

Sag nr. AR2009.0454

Landsorganisationen i Danmark for HK Privat mod 3F Mølleåen.

Pålæggelse af det maksimale sagsomkostningsbeløb til Arbejdsretten.