Spring over hovedmenu

Kendelse af 1. februar 2010 01-02-2010

Sag nr. FV2009.0138 Mogens Kroman

HK Privat mod 3F Guldborgsund

Overenskomstudvalgsbehandling af spørgsmål om fornyelse.