Spring over hovedmenu

Kendelse af 15-11-2010

Sag nr. FV2009.0256 Per Sørensen

3F Transportgruppen mod Coop Logistik, Coop Danmark A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om rækkevidden af virksomhedens adgang til at modregne visse lønudgifter i virksomhedens bidrag til kompetenceudviklingsfonden).