Spring over hovedmenu

Kendelse af 16-04-2010

Sag nr. FV2010.0062 Mogens Kroman

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for et medlem mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst og hovedaftalen (berettigelsen af bortvisning og behandling af spørgsmål om godtgørelse for usaglig afskedigelse ved faglig voldgift).