Spring over hovedmenu

Kendelse af 17-05-2010

Sag nr. FV2009.0262 Mogens Kroman

Fagligt Fælles Forbund for murersjakket på arbejdspladsen Sluseholmen mod Dansk Byggeri for MT Højgaard A/S (AV Andersen)

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst for murer- og murerarbejdsmandsarbejde (opgørelse i henhold til akkordaftale).