Spring over hovedmenu

Kendelse af 18-02-2010

Sag nr. FV2009.0076 Per Sørensen

Fagligt Fælles Forbund (3F) Transportgruppen mod Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening (DTA) for Esbjerg Taxa’s Økonomiske Forening

Fortolkning af parternes overenskomst (forståelse af bestemmelse om aflønning med procentdel af indkørt beløb).