Spring over hovedmenu

Kendelse af 02-07-2010

Sag nr. FV2010.0034 Lene Pagter Kristensen

Danske Fysioterapeuter og Foreningen af Speciallæger mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Danske Regioner

Fortolkning af parterne aftale (reguleringssatser skal ikke længere følge udviklingen på det statslige arbejdsmarked, men på det kommunale og regionale).