Spring over hovedmenu

Kendelse af 21-08-2010

Sag nr. FV2009.0082 Mogens Hornslet, Poul Sørensen og Per Sørensen

HK/Privat for et medlem mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S

Formalitetsafgørelse (om tvist, der drejede sig om, hvorvidt varighedsbegrænsningen i parternes overenskomst for betaling af feriegodtgørelse under sygdom i forbindelse med graviditet, barsel og adoption kunne tilsidesættes som stridende mod ferieloven skulle afvises som hørende under de almindelige domstole).