Spring over hovedmenu

Kendelse af 22-01-2010

Sag nr. FV2009.0235 Thomas Rørdam

Blik- og Rørarbejderforbundet mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester Anders Ruben Pedersen

Fortolkning af parternes overenskomst (om lærlingetid skal indgå ved beregningen af opsigelsesvarslet efter overgang til ansættelse som svend).