Spring over hovedmenu

Kendelse af 24-01-2010

Sag nr. FV2009.0150 Lene Pagter Kristensen

HK Privat for et medlem mod FOA – Fag og Arbejde, Esbjerg Afdelin

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (fristen for klage over tillidsmandsafskedigelse)