Spring over hovedmenu

Kendelse af 25-01-2010

Sag nr. FV Mette Christensen

Teknisk Landsforbund mod Praktiserende Landinspektørers Forening

Fortolkning af parternes overenskomst (repræsentation ved mæglings- og organisationsmøder)