Spring over hovedmenu

Kendelse af 27-10-2010

Sag nr. FV2010.0200 Mogens Kromann

Fagligt Fælles Forbund for et murersjak mod Dansk Byggeri for A/S Jensen & Christensen

Fortolkning af afgørelse i henhold til parternes overenskomst (om akkordering vedrørende betaling for transporttid).