Spring over hovedmenu

Kendelse af 29-06-2010

Sag nr. FV2010.0047 Thomas Rørdam

Teknisk Landsforbund for et medlem mod DS Håndværk & Industri for CFS Slagelse A/S

Afgørelse (suspension af krav på pensionsindbetaling som følge af utilregnelig uvidenhed).