Spring over hovedmenu

Kendelse af 08-03-2010

Sag nr. FV2009.0237 Børge Dahl

Fødevareforbundet NNF mod DI Overenskomst II for Danish Crown A.m.b.A.

Fortolkning af og afgørelse i henhold til parternes overenskomst (begyndelsestidspunkt for opnåelse af ret til suppleringsydelse ved arbejdsulykke).