Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 15-10-2010

Sag nr. FV2010.0140 Jørn Andersen

Dansk Metal mod DI Overenskomst II ved DI for Dansk Bilglas A/S

Afgørelse (om voldgiftsafgørelses retskraft).