Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 16-09-2010

Sag nr. FV2010.0073 Thomas Rørdam

Dansk Psykolog Forening for et medlem mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn for Region Sjælland

Afgørelse (om advarsels berettigelse).