Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 19-04-2010

Sag nr. FV2009.0214 Thomas Rørdam

Ingeniørforeningen mod CSC Danmark A/S

Fortolkning af protokollat til parternes overenskomst (varsling ved overflytning af medarbejdere fra et arbejdssted til et andet).