Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 25-10-2010

Sag nr. FV2009.0184 Vibeke Rønne

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund mod Dansk Frisørmesterforening

Fortolkning af parternes overenskomst (om opsigelse af en deltidssygemeldt ansat på en dag, hvor den pågældende er på arbejde).