Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 28-04-2010

Sag nr. FV2010.0054 Thomas Rørdam

Dansk Metal mod Dansk Byggeri for GSV Materieludlejning A/S

Fortolkning af overenskomst for metal- og blik- og rørarbejde (fravigelse af ikke blot overenskomstmæssige, men også sygedagpengelovens anciennitetskrav ved tilskadekomst i under udførelsen af arbejde).