Spring over hovedmenu

Tilkendegivelse af 06-09-2010

Sag nr. FV2010.0145 Thomas Rørdam

Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for et antal medlemmer mod Dansk Byggeri for PNB-Byg A/S

Afgørelse i henhold til parternes overenskomst (tvister vedrørende akkorderingsaftaler i relation til byggeprojekt).