Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 17-05-2011

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20110170

HK/Privat for et medlem mod DI Overenskomst I ved DI for Schur Pack Denmark A/S

Afgørelse efter nævnsbehanddling i henhold til DA/LO hovedaftalen (om afskedigelse af medarbejder med over 25 års anciennitet var usaglig)