Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 25-01-2011

Sag nr. AN (Afskedigelsesnævnet) 20100888 Thomas Rørdam

3F for et medlem mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Jensens Bøfhus

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (usaglig afskedigelse)