Spring over hovedmenu

Forlig Efter Tilkendegivelse af 30-03-2011

Sag nr. AN (afskedigelsesnævnet) 20110069 Thomas Rørdam

3F for et medlem mod DI Overenskomst II ved DI for Royal Artic Logistics A/S

Afgørelse efter nævnsbehandling i henhold til DA/LO hovedaftalen (berettigelsen af bortvisning begrundet i illoyalitet)